GRATIS TELEFON 80 25 14 43 | INTERNATIONAL (+45) 80 25 14 43

Copyright-erklæring

Denne publikation udgives:

SOM DEN ER OG FOREFINDES OG UDEN NOGEN FORM FOR UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER GARANTI FOR, AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSER.

OMEGA påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelse i denne publikation eller andre dokumenter, der henvises til eller linkes til i denne publikation. OMEGA kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for erstatning for konkret dokumenterede tab, hændelige skader, indirekte skader eller følgeskader af nogen art eller for tab af nogen art, herunder men ikke begrænset til tab, der skyldes mistet anvendelse, mistede data, mistet indtjening eller i henhold til nogen ansvarsteori, der opstår på grundlag af eller i forbindelse med brug af eller overholdelse af disse informationer. Der tages forbehold for teknisk unøjagtige oplysninger samt trykfejl i denne publikation. Der foretages jævnligt ændringer af informationerne i denne publikation, og disse medtages i nye udgaver af denne. OMEGA forbeholder sig retten til når som helst og uden varsel at foretage forbedringer og/eller ændringer i denne publikation samt i de produkter og/eller programmer, der er beskrevet i denne. OMEGAs offentliggørelse af dokumenter og deltagelse i diskussionsgrupper på internettet udgør ikke forespørgsler på oplysninger, kommentarer, forslag, tekniske koncepter, ideer, design, processer, specifikationer mm., og OMEGA er ikke forpligtet til at betale for disse oplysninger. Alle, der indsender oplysninger, kommentarer, forslag, tekniske koncepter, ideer, design, processer, specifikationer mm. via internettet, garanterer at ejeren af disse udtrykkeligt har givet tilladelse til denne indsendelse og giver OMEGA royaltyfri, tidsubegrænset, uigenkaldelig ikke-eksklusiv ret og licens til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, offentliggøre, oversætte og skabe afledt arbejde af, distribuere og udstille dette arbejde, herunder men ikke begrænset til udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, der omfatter disse oplysninger.

Spørgsmål eller henvendelse vedrørende denne erklæring kan sendes til os via e-mail på: webmaster@dk.omega.com


MMV | 6 |