Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Niveaumåling

Niveaumåling og -styring

A drawing showing how a tradicional mechanic accelerometer works En elektronisk enhed, der måler et materiales højde, typisk væske i en tank eller en anden beholder.
Niveaumåling er en vigtig del af processtyringen i mange industrier og opdeles i to hovedtyper. Punktniveaumålingssensorer bruges til at markere en enkelt, adskilt væske højde - en forudindstillet niveaubetingelse. Generelt fungerer denne type sensor som en høj alarm, der signalerer en overfyldningsbetingelse, eller som en markør for en lav alarm. Kontinuerlige niveausensorer er mere avancerede og kan levere niveauovervågning af et helt system. De måler væskestanden inden for et område i stedet for på et punkt og genererer et analogt output, som korrelerer direkte med niveauet i beholderen. For at skabe et niveaustyringssystem kobles outputsignalet til et processtyringsloop og en visuel indikator.

Valg af niveaumålingssensor


Vigtige spørgsmål før valg af niveaumålingssensor:

   Skal du måle væske eller et fast stof?
   Hvad er temperatur- og trykområdet for anvendelsesområdet?
   Skal der anvendes punktmålling eller kontinuerlig måling?
   Hvilket niveaumålingsområde er der brug for?
   Er det målte materiale elektrisk ledende?
   Danner materialet belægning eller deponeres det på overflader?
   Forekommer der turbulens, skum eller damp på væskens overflade?
   Skal der anvendes kontaktmåling eller kontaktfri niveaumåling?
   Hvilken type output har du brug for - analog, relæ, digitalt display etc.?

Niveaufølingsteknologier:


Niveaumåling med flydekontakter


I disse punktniveausensorer bevæger en magnetisk flyder sig med væskens overflade og aktiverer en hermetisk forseglet "bladkontakt" i stilken. Dette enkle design, som kræver meget lidt vedligeholdelse, er meget nemt at installere; minimerer stød, vibrationer og tryk; og fungerer sammen med forskellige medier. Bladkontakten kan være en enkelt stang, enkelt stød (SPST) eller en enkelt stang, dobbelt stød (SPDT).

Niveaumåling med kontaktløse ultralydssensorer


Disse sensorer har en analog signalprocessor, en mikroprocessor, områdekontakter med binært kodede decimaler (BCD) og en outputdriverkreds. De transmitterer impulser og et gate-signal fra mikroprocessorens rute gennem den analoge signalprocessor til sensoren, som sender en ultralydsstråle til væskens overflade. Sensoren registrerer ekkoet fra overfladen og leder det tilbage til mikroprocessoren til en digital gengivelse af afstanden mellem sensoren og overfladeniveauet. Via konstant opdatering af modtagne signaler beregner mikroprocessoren gennemsnitsværdierne for måling af væskeniveauet.

Mikroprocessoren anvender en kontinuerlig sensor til at konvertere gennemsnitsværdien til et analogt 4 til 20 mA-signal, som er lineært med væskeniveauet. Når ekkoet fra niveauet ikke vender tilbage til sensoren inden for 8 sekunder, falder outputsignalet fra systemet til under 4 mA, hvilket angiver lavt niveau eller tomt rør. Ved hjælp af en punktsensor sammenligner mikroprocessoren gennemsnitsværdien med BCD-kontaktens indstilling og tilfører strøm til et outputrelæ for visning af enten højt eller lavt niveau. Et signaltab på over 8 sekunder fjerner strømmen fra relæerne og genopretter deres oprindelige tilstand. Elektronikken har en indbygget forsinkelse på et halvt sekund, som minimerer effekten af overfladeturbulens.

Niveaumåling med ultralydssensorer med kontakt


En ultraslydsenhed med lavt strømforbrug indbygget i disse sensorer måler væskeniveauet ved et bestemt punkt. Ultralydssensorer med kontakt består af en sensor monteret i marken og en indbygget solid-state-forstærker, har ingen bevægelige dele og kræver ikke kalibrering. De er typisk udstyret med klemrækker til tilslutning af en strømkilde og eksterne styreanordninger. Ultralydssignalet krydser et mellemrum på en halv tomme i sensoren, som styrer relækontakterne, når mellemrummet indeholder væske. Føleniveauet er halvvejs langs mellemrummet for vandret monterede sensorer og øverst i mellemrummet for lodret monterede sensorer. Når væsken falder til under dette niveau, dæmpes ultralydssignalet, og relæet skifter til den foregående tilstand.

Disse sensorer anvendes i beholdere eller rør til automatisk betjening af pumpe, solenoidventiler og alarmer for høj/lav. Der skal bruges to til at fylde og tømme tanke og måle væskevolumener. De er kompatible med de fleste væsker og påvirkes ikke af belægning, fastsiddende dråber, skum og damp. Væsker med stort luftindhold og væsker, som er viskøse nok til at tilstoppe mellemrummet i sensoren, kan forårsage problemer.

Niveaumåling med kapacitetsniveausensorer


Som ultralydssensorer kan kapacitetssensorer håndtere punktmålinger eller kontinuerlige niveaumålinger. De anvender en probe til overvågning af ændringer af væskestanden i tanken og konditionerer outputtet elektronisk til kapacitet og resistive værdier, som konverteres til analoge signaler. Proben og beholderens væg svarer til to plader i en kondensator og væsken til det dielektriske medium. Da signalet kommer alene kommer fra niveauændringer, har ophobning af materiale på proben ingen effekt. Ikke-ledende væskebeholdere kan diktere dobbelte prober eller en ekstern ledende strip.

Proben, som kan være fast eller fleksible, anvender normalt ledende kabel isoleret med PTFE. Ved at bruge rustfrit stål som grundmetal for proben opnås den ekstra følsomhed, der kræves til måling af væsker, som er ikke-ledende, granulære eller har lave dielektriske egenskaber (dielektrisk konstant under 4). Fleksible prober skal anvendes, når der ikke er tilstrækkelig plads til en stiv probe, eller til anvendelsesområder, hvor proben skal være meget lang. Stive prober giver større stabilitet, især i systemer med turbulens, hvor der kan opstå udsvingninger i signalet, hvis proben bevæger sig.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.