Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Accelerometre

Hvad er accelerometre?

Et accelerometer er en enhed, der måler vibrationen eller accelerationen for en strukturs bevægelse. Den kraft, som vibration eller ændret bevægelse (acceleration) skaber, forårsager, at massen "presser" det piezoelektriske materiale, som genererer en elektrisk ladning, der er proportional med den kraft, det udsættes for. Da ladningen er proportional med kraften, og massen er en konstant, er ladningen også proportional med accelerationen.

A drawing showing how a tradicional mechanic accelerometer works
Da ladningen er proportional med kraften, og massen er en konstant, er ladningen også proportional med accelerationen. Der er to typer piezoelektriske accelerometre (vibrationssensorer). Den første type er et ladningsoutput-accelerometer med høj impedans. I denne type accelerometer frembringer den piezoelektriske krystal en elektrisk ladning, som er direkte forbundet med måleinstrumenterne. Ladningsoutputtet kræver særlige forhold og instrumenter, som man primært finder på forskningsanlæg. Denne type accelerometer bruges også til anvendelser med høj temperatur (>120 C), hvor der ikke kan bruges modeller med lav impedans.

Den anden type accelerometer er et accelerometer med lav impedans. Et accelerometer med lav impedans har et ladnings-accelerometer som første trin, men har et lille indbygget mikrokredsløb og en FET-transistor, der konverterer ladningen til en spænding med lav impedans, som nemt kan bruges til standardinstrumenter. Denne type accelerometer bruges ofte i industrien. En accelerometer-strømforsyning som ACC-PS1 tilfører den korrekte effekt til mikrokredsløbet på 18 til 24 V ved 2 mA konstant effekt og fjerner DC-biasniveauet. De genererer typisk et nulbaseret outputsignal på op til +/- 5 V afhængigt af accelerometrets mV/g-klassificering. Alle OMEGA(R)-accelerometre er af denne type med lav impedans.

Accelerometerspecifikationer

Dynamisk område er den +/- maksimale amplitude, accelerometret kan måle, før outputsignalet forvrænges eller beskæres. Det angives typisk i g.

Frekvensgensvar bestemmes af massen, krystallens piezoelektriske egenskaber og husets resonansfrekvens. Det er frekvensområdet, hvor accelerometrets output er inden for en bestemt afvigelse, typisk +/- 5 %.

g 1g is the acceleration due to the earth's gravity which is 32.2 ft/sec2, 386 in/sec2 or 9.8 m/sec2.

Jording - Der er to typer signaljording i accelerometre. På husjordede accelerometre er signalets lave side tilsluttet huset. Da huset er en del af signalstien og kan være forbundet med ledende materiale, skal man være omhyggelig ved brug af denne type accelerometer, så der undgås støj fra jordplanet. På jordisolerede accelerometre er de elektriske komponenter isoleret fra huset og er meget mindre udsatte for jordpåført støj.

Højfrekvensgrænse er den frekvens, hvor outputtet overstiger den angivne outputafvigelse. Den bestemmes typisk af accelerometrets mekaniske resonans.

Lavfrekvensafskæring er den frekvens, hvor outputtet begynder at falde til under den angivne nøjagtighed. Outputtet "afskæres" ikke, men følsomheden reduceres hurtigt ved lavere frekvenser.

Støj - Der genereres elektrisk støj af forstærkerkredsløbet. Støj kan være enten bredbånd (over a-frekvensspektrummet) eller spektralt – med bestemte frekvenser. Støjniveauer angives i g, dvs. 0,0025 g i et område på 2-25.000 Hz. Støj reduceres typisk, når frekvensen øges, så støj ved lave frekvenser er mere problematisk end støj ved høje frekvenser.

Resonansfrekvens er den frekvens, hvor sensoren frembringer resonans eller ringer. Frekvensmålinger skal være et godt stykke under accelerometrets resonansfrekvens.

Følsomhed er den outputspænding, som en bestemt kraft genererer målt i g. Accelerometre kan typisk inddeles i to kategorier – enten 10 mV/g eller 100 mV/g. AC-udgangsspændingen matcher vibrationernes frekvens. Outputniveauet er proportionalt med vibrationernes amplitude. Der bruges accelerometre med lavt output til at måle høje vibrationsniveauer, mens der bruges accelerometre med højt output til at måle lave vibrationsniveauer.

Temperaturfølsomhed er spændingsoutputtet pr. grad for den målte temperatur. Sensorerne er udstyret med temperaturkompensation, så outputændringen holdes inden for de angivne grænser for temperaturændringer.

Temperaturområde er begrænset af det elektroniske mikrokredsløb, som konverterer ladningen til et output med lav impedans. Området er typisk -50 til 120 C.

Valg af accelerometer Ved valg af et accelerometer til din anvendelse er der mange faktorer at tage i betragtning.

 • Hvilken vibrationsamplitude skal overvåges?
 • Hvilket frekvensområde skal måles?
 • Hvad er installationens temperaturområde?
 • Hvilken størrelse og form har det emne, der skal overvåges?
 • Er der elektromagnetiske felter?
 • Er der et højt niveau af elektrisk støj i området?
 • Er den overflade, hvor accelerometret skal monteres, jordet?
 • Er miljøet korroderende?
 • Kræver området selvsikrende eller eksplosionssikre instrumenter?
 • Er der tale om et vådområde eller et område med afvaskning?

Andre overvejelser:
Accelerometrenes masse skal være væsentligt mindre end massen for det system, der skal overvåges.
Accelerometrets dynamiske område skal være større end emnets forventede vibrationsamplitudeområde.
Accelerometrets frekvensområde skal passe til det forventede frekvensområde.
Accelerometrets følsomhed skal give et elektrisk output, der er kompatibelt med de eksisterende instrumenter. Brug et accelerometer med lav følsomhed til at måle vibrationer med høj amplitude og omvendt et accelerometer med høj følsomhed til at måle vibrationer med lav amplitude.
Montering
Sensoren skal monteres direkte på maskinfladen for at måle vibrationerne korrekt. Det kan gøres med forskellige typer montering:
 • Flad magnetmontering
 • 2-polet magnetmontering
 • Klæbestof (epoxy/cyanoacrylat)
 • Monteringsdyvel
 • Isolerende dyvel


Magnetmonteringer er generelt midlertidige monteringer.
Magnetisk montering bruges til at montere accelerometre på ferromagnetiske materialer, som ofte findes i maskinværktøjer, strukturer og motorer. De gør det muligt nemt at flytte sensoren fra sted til sted ved aflæsning flere steder. Topolet magnetmontering bruges til at montere et accelerometer på en buet ferromagnetisk overflade.

Klæbestoffer og dyvler med gevind betragtes som permanent montering.
Klæbestoffer som epoxy eller cyanoacrylat giver tilfredsstillende binding til de fleste anvendelser. Sørg for, at filmen er så tynd som muligt, så der undgås uønsket dæmpning af vibrationerne pga. filmens fleksibilitet. Et accelerometer, der er monteret vha. klæbestof, kan fjernes ved at bruge en skruenøgle på husets skruefacetter og dreje for at bryde klæbebindingen. BRUG IKKE EN HAMMER. Accelerometret beskadiges, hvis der slås på det.

Monteringsdyvler er den foretrukne monteringsteknik.
De kræver, at der bores og laves gevind i strukturen, men giver en god og pålidelig montering. Sørg for at bruge de angivne tilspændingsmomenter, så sensoren ikke beskadiges eller gevindene overskrues.


Accelerometertyper

Top
The ACC101 Industrial Accelerometer ideal for Machine Vibration Monitoring Industrikvalitet
Accelerometre af industrikvalitet er uundværlige i industrien. De bruges til alt fra maskinværktøjer til malingsblandere. OMEGA har fire modeller at vælge mellem. ACC101 (vist) er et billigt accelerometer af høj kvalitet til generelle anvendelser. ACC 102A er hermetisk forseglet til brug i krævende miljøer, har et fast kabel og vejer kun 50 g. Topkablet ACC786A og sidekablet ACC787A er hermetisk forseglede og har aftagelige kabler, der er forseglet mod vejret.
The ACC301 triaxial Accelerometer is Ideal for Monitoring Vibration in Three (X-Y-Z) Planes Triaksial
Triaksiale accelerometre måler vibrationen for akserne X, Y og Z. De har tre krystaller placeret, som hver reagerer på vibration på forskellige akser. Outputtet har tre signaler, som hver repræsenterer vibrationen for en af de tre akser. ACC301 har en let titaniumkonstruktion og et output på 10 mV/g med et dynamisk område på +/-500 g i et område på 3 til 10 kHz.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.