Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

kalibrator

Hvad er en kalibrator?

A sofisticated lab calibrator with very high accuracy De fleste instrumenter og sensorer er designet til at opfylde bestemte nøjagtighedsspecifikationer; Processen forbundet med at justere et instrument, så det opfylder disse specifikationer, kaldes kalibrering. Den enhed, man bruger til at kalibrere andre instrumenter med, kaldes en kalibrator. Kalibratorer er forskellige i form og funktion afhængig af de instrumenter, de er designet til at fungere sammen med. Der er beskrevet et antal forskellige typer kalibratorer nedenfor.

Kalibratortyper


Blackbody

En blackbody bruges til kalibrering af infrarøde pyrometre. De består typisk af en målplade med meget høj emissivitet. Målpladens temperatur kan styres til meget snævre tolerancer. Ved kalibrering af et infrarødt pyrometer, foretager pyrometeret en måling af målpladen. Pladens styrede temperatur sammenlignes med aflæsningen på pyrometeret. Derefter justeres pyrometeret, til differencen er minimal. Målpladens høje emissivitet, minimeret emissivitetsfejl.

Blokkalibrator

Blokkalibratorer bruges til kalibrering af temperaturprober. De indeholder en metalblok, som kan opvarmes til en præcis temperatur. Temperaturprober kan sættes i blokken, og den målte temperatur for proberne kan sammenlignes med den styrede temperatur for blokkene. Da temperaturprober generelt ikke har indstillinger, er processen egentlig mere en kontrol end en egentlig kalibrering.

Simulatorer og signalreferencer

Ved kalibrering af et instrument som eksempelvis en panelmåler eller en temperaturcontroller skal der indlæses et nøjagtig kendt elektrisk signal. Instrumentets visnings- eller outputværdi kan derefter justeres, så den svarer til inputsignalet. Der anvendes en signalreference til generering af præcisionssignalet. Signalreferencer fås som spændingsreferencer, strømstyrkereferencer og frekvensreferencer. Ved arbejde med et instrument, som aflæser en sensor, f.eks. en termokobler, anvendes en særlig type signalreference kaldet en simulator. Simulatoren kan derefter gengive et sensoroutput nøjagtigt. Mange signalreferencer og simulatorer kan ikke blot generere signaler, men også læse dem.

Kalibratorer til temperaturprober med fluidiserede sandbade

Fluidiserede bade giver en sikker og hurtig varmeoverførsel og nøjagtig temperaturstyring, som muliggør effektiv og sikker kalibrering og vedligeholdelse af temperaturfølsomme instrumenter. Fluidiseringsprincippet forekommer, når en gas - oftest luft eller nitrogen under lavt tryk - strømmer opad gennem et delvist fyldt kammer eller retort med tørre, inerte aluminiumoxidpartikler. Gassen strømmer med lav hastighed, hvilket sætter partiklerne i bevægelse, separerer dem og derefter opløser dem til et stabilt niveau, så partiklerne får et udseende som turbulens stort set svarende til kogende væske.
Udover at cirkulere og flyde som væske har fluidiserede faste stoffer særdeles gode varmeoverførende egenskaber. Når temperaturprober sættes ned i badet, får de meget hurtigt en ensartet og stabil temperatur.

Referencekamre for kalibrering af ispunkt

Referencekamre for kalibrering af ispunkt anvender termoelektriske køleelementer til at skabe et meget præcist og stabilt referencekammer på 0° C. Et referencekammer kan bruges til kalibrering af temperaturprober, men de anvendes også ofte til simulering af et termokoblersignal til kalibrering og kontrol af instrumenter, som aflæser termokoblere. Sign up for the omega.co.uk e-mail newsletter! Click here for help finding your calibrator!

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.