Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

tryktransducer

Hvad er en tryktransducer?

High accuracy pressure transducer En tryktransducer er en transducer, som konverterer tryk til et analogt elektrisk signal. Der findes forskellige typer tryktransducere, men en af de mest almindelige er en transducer baseret på en belastningsmåler. Konvertering af tryk til et elektrisk signal opnås via fysisk deformering af belastningsmålere, som er limet på tryktransducerens membran og koblet til en Wheatstone-brokonfiguration. Tryk påført en tryktransducer giver en afbøjning af membranen, som påfører belastning på målerne. Belastningen skaber en ændring i elektrisk modstand, som er proportional med trykket.

Siliciumtryktransducere


MM Series er en ny serie mikroforarbejdede siliciumtryktransducere fra Omega, som lover en revolution af en produktkategori, hvor krav om specialdesign og lange lead-tider tilsyneladende er normen. I modsætning til lignende tryktransducere fås MM Series i over en million forskellige konfigurationer med lead-tider på højst 2 uger, hvilket sikrer en nøjagtig tilpasning til stort set alle anvendelsesområder samt rettidig modtagelse af produktet.
Byg din egen tryktransducer på kort tid.
Læs mere om vores mikroforarbejdede siliciumtryktransducere.

Elektrisk output fra tryktransducere


Tryktransducere fås generelt med tre typer elektrisk output: millivolt, volt og 4-20mA. Nedenfor findes en oversigt over outputtene, og hvornår de med fordel kan anvendes.

Udgangstryktransducere millivolt


Transducere med millivolt-output er normalt de mest økonomiske tryktransducere. Da de ikke har indbygget signalindlæringselektronik, kan de som regel anvendes ved højere temperaturer end de forstærkede modeller. Outputtet for millivolt-transduceren er normalt ca. 30mV ved fuld skala. Det faktiske output er direkte proportionalt med tryktransducerens inputeffekt eller excitation. Hvis excitationen varierer, ændres outputtet også. På grund af denne afhængighed på excitationsniveauet foreslås det at anvende regulerede strømforsyninger sammen med millivolt-transducere. Da outputsignalet er lavt, bør transduceren ikke placeres i et miljø med elektrisk interferens. Afstandene mellem transduceren og udlæsningsinstrumenet skal være relativt kort.

Udgangstryktransducere spænding


Spændingsoutputtransducere har indbygget signalindlæring, hvilket giver et langt højere output end en millivolt-transducer. Outputtet er normalt 0-5 VDC eller 0-10 VDC. Transducerens output er modelspecifikt, men den er normalt ikke en direkte funktion af excitation. Det betyder, at uregulerede strømforsyninger ofte er tilstrækkelige, blot de er inden for et specifikt effektområde. Da outputtet er på et højere niveau er disse transducere ikke følsomme over for elektrisk interferens som millivolt-transducere er, og de kan derfor anvendes i langt flere industrimiljøer.

Tryktransducere med 4-20 mA-output


Disse typer transducere kaldes også tryktransmittere. Da et 4-20mA-signal påvirkes mindst af elektrisk interferens og modstand i signalkablerne, er disse transducere de mest velegnede, når signalet skal transmitteres over lange afstande. Det er ikke ualmindeligt, at disse transducere anvendes til opgaver, hvor lederkablet skal være mindst 500 meter.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.