Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Data Logger

Hvad er en datalogger?

Turn your smart phone into a Data Logger Teknisk et er en datalogger enhver enhed, som kan bruges til at lagre data. Det omfatter mange anordninger til datafangst, herunder plugin-tavler eller serielle kommunikationssystemer, som bruger en computer som optagesystem til realtidsdata. De fleste instrumentproducenter definerer dog en datalogger som en selvstændig enhed, der kan læse forskellige typer elektriske signaler og lagre dataene i den indbyggede hukommelse med henblik på senere download til en computer.
Fordelen ved dataloggere er, at de i modsætning til mange andre typer datafangstenheder kan fungere uafhængigt af en computer. Dataloggere fås i forskellige former og størrelser. Serien omfatter både enkle, økonomiske loggere med fast funktion og én kanal og større programmerbare enheder, som kan håndtere i hundredvis af input.
Valg af datalogger
Ved valg af datalogger skal følgende parametre overvejes.

Inputsignal
OMEGA tilbyder dataloggere, som er kompatible med de fleste typer signaler. Nogle datalogger er dedikeret til en bestemt type input, mens andre kan programmeres til forskellige typer input. OMEGA tilbyder dataloggere til følgende typer signaler.

Acceleration DC-spænding Niveau Processpænding Belastning
AC-strøm Dugpunkt Lys Pt100 Temperatur
AC-spænding Opløst oxygen Lastcelle Impuls Termistor
Brokobling Hændelser Motor til/fra Relativ fugtighed Termokobler
Konduktivitet Kraft pH RTD Universal
Kryo Flow Tryk Stød Vibration
DC-strøm Fugtighed Processtrøm Tilstand Vindhastighed

Antal input
Dataloggere fås i design med én og flere kanaler. Nogle dataloggere kan håndtere flere hundrede input, selvom disse ofte er store og dyre. Datafangstsystemer, som logger data til hukommelse/disk på en værts-pc, er generelt mere populære end selvstændige dataloggere til et stort antal kanaler.

Størrelse
I forbindelse med mange anvendelsesområder er pladsen begrænset. I de tilfælde, kan dataloggerens størrelse være en kritisk parameter for valget. OMEGAs OM-CP-dataloggerserie er særdeles kompakt og omfatter modeller til de fleste inputtyper.

Hastighed/hukommelse
Sammenlignet med systemer til datafangst i realtid har dataloggere generelt lave prøvehastigheder. Det skyldes normalt, at de lagrer data i en indbygget hukommelse, som er begrænset. Jo højere datahastigheden er, jo mere hukommelse kræves der. Når en datalogger specificeres er det derfor vigtigt at bestemme prøvehastigheden og prøvens varighed, som kan bruges til at beregne den nødvendige hukommelse. Eksempel: Hvis et anvendelsesområde kræver en prøvehastighed på 1 pr. sekund, og testen skal vare en time, skal dataloggeren kunne gemme 3600 prøver for hver kanal (1 prøve/sek. x 1 time x 3600 sek./time).

Realtidsdrift
For nogle anvendelsesområder kan det være en fordel at vise de data, som indsamlet, i realtid på en computer. Nogle dataloggere som eksempelvis OMEGAs OM-CP-serie understøtter denne funktion.

Hyppige spørgsmål (FAQ) om dataloggere


Hvorfor vælge en datalogger frem for andre typer instrumenter til indsamling af data?


Tre typer instrumenter anvendes ofte til indsamling og lagring af data. Disse er:
1. Datafangstsystemer i realtid
2. Diagramoptagere
3. Dataloggere.

Dataloggere er normalt mere økonomiske end diagramoptagere. De giver større fleksibilitet og fås med flere forskellige inputtyper. De fleste dataloggere indsamler data, som kan overføres direkte til en computer. Denne funktion kan fås som ekstraudstyr til nogle optagere, men den gør normalt optageren noget dyrere.
Datafangstsystemer er meget fleksible og meget attraktive, når der er brug for en høj prøvehastighed. De kræver dog tilslutning til eller installation i en computer, og computeren skal være på stedet og aktiv, når der indsamles data. Dataloggere kan indsamle data uafhængigt af en computer. Data indsamles normalt i en ikke-flygtig hukommelse til senere download til en computer. Computeren behøver ikke være på stedet under dataindsamlingen. De er derfor velegnede til anvendelsesområder, der kræver en bærbar enhed.

Skal en datalogger være tilsluttet en computer?

Nej, nogle dataloggere har en realtidsvisningsfunktion, men alle OMEGAs dataloggere indsamler data uafhængigt af computeren.

Hvad er den maksimale prøvehastighed for en datalogger?

Prøvehastigheden afhænger af modellen. De fleste dataloggere har en maksimal datahastighed på 1 eller 2 prøver pr. sekund, men OMEGA tilbyder et antal dataloggere, som kan indsamle over 100 prøver pr. sekund.

Hvordan strømforsynes en datalogger?

De fleste dataloggere er batteridrevne, men nogle kan også tilsluttes ekstern strøm.

Hvor længe holder den batteridrevne logger?

Dataloggerens batterilevetid afhænger af flere parametre, herunder den specifikke model og prøvehastigheden. Generelt er batterilevetiden kortere, jo højere prøvehastigheden er. Mange OMEGA-dataloggere har en batterilevetid på op til ti år.

Mister en datalogger dataene, hvis strømforsyningen eller batteriet svigter?

De fleste OMEGA-dataloggere anvender en ikke-flygtig hukommelse til lagring af data. Det betyder, at dataene ikke går tabt, hvis strømmen svigter.

Hvor længe kan dataloggeren registrere data?

Varigheden af registreringen afhænger af dataloggerens hukommelseskapacitet og den ønskede prøvehastighed. Varigheden bestemmes ved at dividere hukommelseskapaciteten (antal prøver enheden kan registrere) med prøvehastigheden. Vi kan eksempelvis antage, at en given datalogger kan gemme op til 10.000 prøver. Hvis man ønsker at registrere 2 prøver pr. minut, kan dataloggeren køre i 10.000/2, dvs 5.000 minutter (ca. 3,5 dage). Hvis prøvehastigheden halveres (1 prøve pr. minut), fordobles optagelsesperioden til 7 dage.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.