Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Termisk kamera

Introduktion til termiske kameraer


Hvorfor termisk afbildning?


Infrarøde punkttermometre giver kun en enkelt temperatur på et enkelt punkt, mens kameraer til termisk afbildning giver dig hele billedet, helt op til 19.600 punkter! Varmeafbildning er den mest effektive metode til at finde problemer eller potentielle problemer i forbindelse med anvendelser inden for en lang række forskellige områder.


Hvad menneskeøjet ser


Hvad et infrarødt termometer ser


Hvad et termisk kamera ser


Screenshot af software.

Hvad er termiske kameraer?

Et termisk kamera er en kontaktfri temperaturmålingsenhed. Termiske kameraer detekterer den infrarøde energi, der udsendes, transmitteres eller reflekteres fra alle materialer – ved temperaturer over absolut nul, (0°Kelvin) – og konverterer energifaktoren til en temperaturaflæsning eller et termogram. Et termogram er det termiske billede, som kameraet viser for det objekt, der udsender, transmitterer eller reflekterer den infrarøde energi.

Ofte stillede spørgsmål ved brug af et termisk kamera

Hvorfor skal jeg bruge et termisk kamera til at måle temperaturen i min anvendelse?


Med termiske kameraer kan brugere måle temperatur i anvendelsesområder, hvor der ikke kan anvendes konventionelle sensorer. Det gælder især ved bevægelige objekter (f.eks. ruller, maskiner i bevægelse eller et transportbånd), eller hvor der kræves målinger uden kontakt på grund af kontaminering eller høj risiko (f.eks. højspænding), hvor afstandene er store, eller hvor de temperaturer, der skal måles, er for høje for termokoblere eller andre kontaktsensorer. De termiske kameraer genererer et billede, der viser temperaturforskellen for det objekt, der måles. Hotspots kan ses øjeblikkeligt i modsætning til traditionelle infrarøde pistoler, som finder et gennemsnit for det område, der måles.

Hvorfor er opløsningen vigtig?


Et kamera med højere opløsning betyder, at du kan finde mindre problemer over større afstande. Du kan finde væsentlige problemer, som ville være blevet overset med et kamera med lavere opløsning. For eksempel kan en printplade have en komponent, der er overophedet. Et termisk kamera finder straks det relevante hotspot.

Hvad skal jeg tage højde for i min anvendelse ved valg af et termisk kamera?


De kritiske overvejelser i forbindelse med et termisk kamera omfatter synsfelt (målstørrelse og -afstand), den type overflade, der måles (emissivitetsovervejelser), spektralreaktion (for atmosfæriske effekter eller transmission gennem overflader), temperaturområde og montering (håndholdt, bærbar eller fastmonteret). Andre overvejelser omfatter reaktionstid, miljø, monteringsbegrænsninger, anvendelser i skueåbninger eller -glas og den ønskede signalbehandling.

Hvad menes der med synsfelt, og hvorfor er det vigtigt?


Synsfeltet er den synsvinkel, hvor instrumentet fungerer, og det bestemmes af enhedens optik. For at opnå en nøjagtig temperaturaflæsning skal det mål, der måles, fyldes hele instrumentets synsfelt.

Hvad er emissivitet, og hvordan er den relateret til infrarøde temperaturmålinger?


Emissivitet defineret som forholdet mellem den energi, et objekt udstråler ved en given temperatur, og den energi, en perfekt strålekilde - eller blackbody - afgiver ved den samme temperatur. Emissiviteten for en blackbody er 1,0. Alle emissivitetsværdier ligger mellem 0,0 og 1,0. De fleste infrarøde termometre kan kompensere for forskellige emissivitetsværdier for forskellige materialer. Jo højere emissivitet et objekt har, jo nemmere er det generelt at opnå en nøjagtig temperaturmåling ved hjælp af IR. Objekter med lav emissivitet (under 0,2) kan udgøre vanskelige anvendelsesområder. Nogle blanke, polerede metaloverflader som f.eks. aluminium, er så reflekterende i det infrarøde område, at nøjagtige temperaturmålinger ikke altid er mulige.

Fem metoder til bestemmelse af emissivitet


Der er fem måder at bestemme et materiales emissivitet på for at sikre nøjagtige temperaturmålinger:
    • o Opvarm en materialeprøve til en kendt temperatur ved hjælp af en præcis kontaktsensor, og mål temperaturen vha. det infrarøde instrument. Juster derefter emissivitetsværdien for at tvinge indikatoren til at vise den korrekte temperatur.
    • o Ved relativt lave temperaturer (op til 500° C) kan et stykke afdækningstape med en emissivitet på 0,95 måles. Derefter justeres emissivitetsværdien for at tvinge indikatoren til at vise materialets korrekte temperatur.
    • o Ved målinger under høje temperaturer kan der bores et hul (med en dybde på mindst 6 gange diameteren) i objektet. Dette hul fungerer som blackbody med en emissivitet på 1,0. Mål hullets temperatur, og juster derefter emissiviteten for at tvinge indikatoren til at vise den korrekte temperatur for materialet.
    • o Hvis materialet eller en del af det kan blive belagt, vil en mat sort maling have en emissivitet på ca. 1,0. Mål malingens temperatur, og juster derefter emissiviteten for at tvinge indikatoren til at vise den korrekte temperatur.
    • o Standardiserede emissivitetsværdier fås for de fleste materialer. Disse kan indlæses i instrumentet for at beregne materialets emissivitetsværdi.


Hvilket termisk kamera passer til min anvendelse?

Køb et infrarødt kamera med den højeste detektoropløsning/billedkvalitet, dit budget tillader.


De fleste infrarøde kameraer har færre pixels end kameraer til synligt lys, så vær særligt opmærksom på detektoropløsningen. Infrarøde kameraer med højere opløsning kan måle mindre mål fra længere afstand og giver skarpere termiske billeder, hvilket er ensbetydende med mere præcise og pålidelige målinger.
Vær desuden opmærksom på forskellen mellem detektor- og displayopløsning. Nogle producenter reklamerer med en LCD-skærm med høj opløsning og skjuler detektorens lave opløsning, når det i virkeligheden er detektorens opløsning, der er vigtigst.

Har du brug for at præsentere resultater til andre? Find et system med indbygget kamera til synligt lys, som er udstyret med illuminatorlampe og laserpegepind.


Digitale billeder, som svarer til dine infrarøde billeder, hjælper desuden med at dokumentere et problem og videregive den præcise placering til beslutningstagerne. Lasermarkører vises tydeligt på billeder med synligt lys.

Vælg et kamera, der giver nøjagtige og ensartede resultater.


Infrarøde kameraer gør det ikke bare muligt at se forskelle i varme – de gør det muligt at måle disse forskelle. De bedste resultater fås ved at gå efter et termisk kamera, som har en nøjagtighed på ±2 % (eller 3,6 °F) eller mere. Det termiske kamera skal inkludere indbyggede kameraværktøjer til at angive værdier for både "emissivitet" og "reflekteret temperatur". Et infrarødt kamera, der giver dig en nem metode til at angive og justere begge disse parametre, giver de nøjagtige temperaturmålinger, du har brug for ude i felten for at kunne træffe de bedste beslutninger.

Gå efter et infrarødt kamera, der gemmer og procedurer standardfilformater.


Mange infrarøde kameraer gemmer billeder i særlige formater, der kun kan læses og analyseres med særlig software. Standard-JPEG med fuld integreret temperaturanalyse gør det muligt at sende e-mails med infrarøde billeder til dine kunder eller kolleger, uden at disse vigtige oplysninger går tabt. Gå desuden efter infrarøde kameraer, der gør det muligt at streame MPEG 4-video via USB til computere og skærme.

Overvej Bluetooth og wi-fi


Nye test- og måleværktøjer sender trådløst vigtige diagnostiske data som f.eks. fugtighed, strømstyrke, spænding og modstand direkte til kameraet. Dataene vedhæftes automatisk det termiske billede og integreres i det radiometriske JPEG til understøttelse af de infrarøde resultater. Ved hjælp af wi-fi og apps til mobile enheder er det en stor hjælp af kunne sende termiske billeder og rapporter om infrarød kontrol fra den ene del af et anlæg til et andet eller pr. e-mail ude fra felten, især når det skal gå hurtigt.

Ergonomiske funktioner


Et lettere termisk kamera vil give mindre belastning af din skulder og ryg ved langvarige eftersyn. Nogle modeller har linsesystemer, som hælder langs en akse på 120 grader, så brugerne kan holde skærmen foran sig uden problemer. En ekstra knap eller to kan være med til at gøre kameraet nemmere at bruge frem for blot én knap, hvor man skal navigere gennem et væld af menuer. Knapperne skal sidde intuitivt og være komfortable at bruge. Nogle kameraer har integrerede berøringsfølsomme skærme.

Billede i billede (P-i-P) og/eller billedfusion


Dette gør det muligt at kombinere termiske billeder og billeder med synligt lys for at generere rapporter, der er nemmere at forstå.

Rapporteringssoftware


Kan du lave øjeblikkelige rapporter direkte fra kameraet eller på din mobile enhed med kameraer med wi-fi? Kan den foretage et bredt udvalg af forskellige opgaver fra enkle spotmålinger til brugerdefinerede radiometriske kalibreringer eller foretage specialiseret dataanalyse vha. tredjepartssoftware som f.eks. MatLabT eller Excel?

Temperaturområde


Et kameras temperaturområde og følsomhed er også vigtige overvejelser. Området fortæller dig, hvilke minimum- og maksimumtemperaturer kameraet kan måle (-4 °F til 2,192 °F er et typisk eksempel).

Beskyt din investering


Gå efter kameraer med en omfattende, udvidet garanti, så du kan beskytte din investering på langt sigt.

Teknisk support og uddannelse


Kvaliteten af kundeservicen og den tekniske supports omfang bør indgå i din beslutning om, hvilket infrarødt kamera du vil købe.

Se "12 Things to Consider Before Buying an Infrared Camera, A Guide for Investing in Infrared" fra FLIR for at få mere at vide om dette emne.


Typer af termiske kameraer

Top
Portable Infrared cameras Bærbare termiske k
Håndholdte eller bærbare termiske kameraer er en af de mest populære typer infrarød pyrometer. De er meget populære i mange industrier og anvendelser, herunder HVAC, bilindustrien, bygningskontrol, energikontrol, vedligeholdelse af anlæg, entreprenøropgaver inden for el, hos isoleringseksperter og meget mere.
Fixed Mount Infrared cameras Fastmonterede termiske kameraer
Fastmonterede infrarøde termometre bruges ofte til industriprocesser, hvor termometret kan monteres i en stationær position.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.