Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Trådløs sensor

En trådløs sensor giver store fordele i forbindelse med temperaturovervågning

Temperatur er med sikkerhed en af de mest målte parametre i industri, videnskab og forskning. I de senere år har væksten inden for trådløs instrumentteknologi og andre nyttige opdagelser resulteret i nye måder at anvende temperatursensorer på i kombination med pc'er til indsamling, tabulering og analyse af de indsamlede data. Til komplekse anvendelsesområder med flere sensorer kan man med trådløse enheder undgå at føre flere ledninger over lange afstande via kabelbundter eller kanaler til et kontrolrum, instrumentpanel eller udstyrsrack, samtidig med, at det er muligt at skelne ledningerne fra hinanden. Til enklere opgaver med én eller to sensorer skal man blot installere den trådløse sensor og derefter montere modtageren. Færdig!

Der findes nu så mange trådløse sende- og modtageenheder til temperaturmåling, at de kan anvendes til stort set alle opgaver. Det betaler sig i hvert fald at undersøge mulighederne. Som bonus kan de fleste af de viste enheder også fungere sammen med sensorer for fugtighed og barometertryk.

Transmittere

De mest almindeligt anvendte temperatursensorer er termokoblere og Pt100 RTD'er (100 ohm platinresistanstemperaturdetektorer). De forskellige typer sendeenheder kan håndtere langt de fleste typer eller modeller, og afhængig af blokeringer og andre faktorer, som påvirker transmissionen, kan de opnå en rækkevidde på op til 120 meter og kan dermed anvendes til langt de fleste opgaver.

De enkleste sendeenheder som de trådløse termokoblerstik, der er vist til venstre, MWTC og UWTC (patenteret af Omega Engineering, Stamford, CT), kan anvendes med en plugin-sensor og sende data til en modtageenhed med programmerbare intervaller fra 5 sekunder til 1 minut. Afhængig af denne prøvetagningsfrekvens kan batteriet holde i et år eller længere. Udover temperaturaflæsninger sender disse enheder oplysninger om batteristatus, som sikrer, at batteriet udskiftes rettidigt, og at sensoren ikke holder op med at fungere uventet.

Udendørs samt i krævende miljøer kan en trådløs IP- eller NEMA-klassificeret transmitter, som er vist til venstre, UWTC-NEMA-indkapsling, anvendes. Disse enheder transmitterer det samme data som enheder i standardindkapsling, men har en længere batteritid (op til 3 år) da de kan være installeret på fjerne eller vanskeligt tilgængelige steder. En vejrforsegling beskytter sensorens indvendige forbindelser.

Omega Z-Series har et flot vægbeslag og batteridrevne transmittere med indbyggede sensorer. Der findes modeller til temperatur, fugtighed og barometertryk. IP-klassificerede industritransmittere med høj effekt kan også leveres.

RS232-interfacet har tidligere været populært til sensorer med indbygget elektronik. Kabelængderne for RS232 er dog begrænset til 15 meter. Til længere kabler findes trådløse RS232-transmitter-/modtagersæt som det, der er vist til venstre, WRS232-USB RS232. RS232-outputtet videresendes til modtageren, som konverterer det til USB-protokol for tilslutning til en pc. Pc'en kan fortsat kommunikere med RS232-enheden, som om de var direkte forbundet. Denne type trådløs enhed er velegnet til både nye installationer og eftermontering.

Når der foretages målinger i væsker eller ætsende miljøer, er det ofte nødvendigt at beskytte termokobleren eller RTD-føleenheden. I disse tifælde anvendes ofte en probe, som indkapsler føleenheden i et rør eller en kappe. Til disse anvendelsesområder integrerer en trådløs transceiver til sensorproben, f.eks. UWTC-NB9, den trådløse transmitter med proben i én enhed.

Modtagere bliver avancerede

Trådløs transmission til temperatursensorer kan være nyttig, men den udgør kun en del af historien. Det er innovationen inden for modtagere, der skaber nye muligheder inden for måling og processtyring.

De mest almindelige modtagere tilsluttes til en pc via en USB-port. Et eksempel er den trådløse USB-modtager med 48 kanaler, UWTC-REC1. Den tilhørende software viser måleresultater fra hver enkelt kanal samt sensortype, sensorbetegnelse eller -beskrivelse, omgivende temperatur, enheder, signalstyrke og batteriets tilstand. Alarm for høj og lav temperatur antives med blinkende rødt måleresultat. Data kan lagres i en fil med henblik på tegning af diagram og analyse. En typisk kanalvisning som vist i figur 1 (Omega Engineering, TC Central Software).

I de tilfælde, hvor et analogt signal er nødvendigt for at levere feedback på en proces til en controller eller PLC, findes modtagere med analog udgang til én kanal. Der kan tilføjes et display til visning af dette resultat på enheden, men det vises også på computerens skærm.

De mest interessante nye modtagere kræver ikke en værtscomputer. De er bygget med indbygget webserver og opretter forbindelse direkte til et Ethernet-netværk eller internettet via et RJ45-standardstik. Denne enhed har egen IP-adresse og anvender aktive websider, som viser temperaturmålinger og -diagrammer i realtid. Den kan vises og konfigureres via en pc med webbrowser. Adgangen kan begrænses med adgangskodebeskyttelse. Yderligere funktioner omfatter typisk alarmmeddelelser via e-mail eller sms.

Webbaserede trådløse modtagere muliggør adhoc-overvågning via en pc fra ethvert sted med internetforbindelse. Udover at data kan vises fra flere steder, fjernes alle begrænsninger for afstanden mellem overvågningspunktet eller kontrolcentret og de temperatursensorer, der overvåges, effektivt. En typisk webbaseret modtager er UWTC-REC3. Denne enhed kan håndtere op til 32 kanaler.

Hvad gør man i en situation, hvor fjernovervågning ønskes, men maskinen eller procesoperatøren har behov for lokal adgang til resultaterne? En trådløs panelmåler som vores wi Series er velegnet og kan netop dette. Denne webbaserede modtager er også en trådløs scanner, der viser output fra op til 8 sensorer. Den giver mulighed for lokal styring af maskine eller proces via relækontakter og spændingsoutputsignaler.

Typiske browserskærmen fra en webbaseret trådløs modtager er vist i figur 2. På den øverste skærm vises sensoraflæsninger, og på den nederste skærm vises et diagram over loggede data. Skærmene er interaktive og tillader konfigurationsprogrammering af modtageren.

Konklusion

Som denne korte introduktion til trådløse transmittere og modtagere til brug for temperaturmåling viser, er mange af de tidligere begrænsninger og kompleksiteter ved punkt-til-punkt, mekanisk forbundne instrumentsystemer ikke længere relevante. Ingeniører, teknikere og forskere kan bruge disse nye enheder til at opnå en frihed og fleksibilitet i deres systemdesign og installationer, som ikke tidligere var muligt. Styringen kan centraliseres eller decentraliseres, og data kan indsamles og analyseres i realtid eller på et senere tidspunkt ved hjælp en almindelig pc.

Vi er infiltreret i et net af ledningsforbundne enheder, men lægger sjældent mærke til det. Men man behøver bare at se på en telefonpæl eller kigge bag på computeren for at se det. Heldigvis for dem, der arbejder med instrumenter, betyder den eksplosive vækst inden for trådløse enheder til kommunikation, måling og styring, at man kan slippe for en smule af dette "ledningstyranni", som vi er nødt til at håndtere i vores daglige arbejde.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.