Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

infrarød termometer

Introduktion til infrarøde termometre

Et infrarød termometers grundlæggende design består af en linse, der fokuserer den infrarøde (IR) energi videre til en detektor, som konverterer energien til et elektrisk signal, der kan vises i temperaturenheder efter kompensation for variationer i den omgivende temperatur. Denne konfiguration muliggør temperaturmåling på afstand uden kontakt med det objekt, der skal måles. Det infrarøde termometer er nyttigt til måling af temperatur under omstændigheder, hvor termokoblere eller andre sensorer af probetypen ikke kan bruges, eller af forskellige grunde ikke giver nøjagtige data. Det kan typisk være, når det objekt, der skal måles, bevæger sig, hvis objektet er omgivet af et EM-felt som under induktionsopvarmning, hvis objektet er lukket inde i et vakuum eller en anden kontrolleret atmosfære, eller ved anvendelsesområder, hvor der er brug for en hurtig reaktion.

Almindelige spørgsmål ved brug af et infrarødt termometer:


Hvorfor skulle jeg bruge et infrarødt termometer til at måle temperatur til mit anvendelsesområde?


Med infrarøde pyrometre kan brugere måle temperatur i anvendelsesområder, hvor der ikke kan anvendes konventionelle sensorer. Det gælder især ved bevægelige objekter (f.eks. ruller, maskiner i bevægelse eller et transportbånd), eller hvor der kræves målinger uden kontakt på grund af kontaminering eller høj risiko (f.eks. højspænding), hvor afstandene er store, eller hvor de temperaturer, der skal måles, er for høje for termokoblere eller andre kontaktsensorer.

Hvad skal jeg overveje i forbindelse med mit anvendelsesområde, når jeg vælger infrarødt termometer?


De kritiske overvejelser i forbindelse med et infrarødt pyrometer omfatter synsfelt (målstørrelse og -afstand), den type overflade, der måles (emissivitetsovervejelser), spektralreaktion (for atmosfæriske effekter eller transmission gennem overflader), temperaturområde og montering (håndholdt, bærbar eller fastmonteret). Andre overvejelser omfatter reaktionstid, miljø, monteringsbegrænsninger, anvendelser i skueåbninger eller -glas og den ønskede signalbehandling.

Hvad menes der med synsfelt, og hvorfor er det vigtigt?


Synsfeltet er den synsvinkel, hvor instrumentet fungerer, og det bestemmes af enhedens optik. For at opnå en nøjagtig temperaturaflæsning skal det mål, der måles, fyldes hele instrumentets synsfelt. Da den infrarøde enhed bestemmer gennemsnitstemperaturen for alle overflader i synsfeltet, kan der opstå målefejl, hvis baggrundstemperaturen afviger fra objektets temperatur. OMEGA tilbyder en unik løsning på dette problem. Mange infrarøde pyrometre fra OMEGA har patenteret laser, som kan skifte fra cirkel til punkt. I cirkelmodussen skaber et indbygget lasersigte en cirkel bestående af 12 punkter, som tydeligt angiver det målområde, som måles. I punktmodussen markerer et enkelt laserpunkt centrum af måleområdet.

OMEGA infrarødt pyrometer med indbygget lasersigte med skift mellem punkt/cirkel

Hvad er emissivitet, og hvordan er den relateret til infrarøde temperaturmålinger?


Emissivitet defineret som forholdet mellem den energi, et objekt udstråler ved en given temperatur, og den energi, en perfekt strålekilde - eller blackbody - afgiver ved den samme temperatur. Emissiviteten for en blackbody er 1,0. Alle emissivitetsværdier ligger mellem 0,0 og 1,0. De fleste infrarøde termometre kan kompensere for forskellige emissivitetsværdier for forskellige materialer. Jo højere emissivitet et objekt har, jo nemmere er det generelt at opnå en nøjagtig temperaturmåling ved hjælp af IR. Objekter med lav emissivitet (under 0,2) kan udgøre vanskelige anvendelsesområder. Nogle blanke, polerede metaloverflader som f.eks. aluminium, er så reflekterende i det infrarøde område, at nøjagtige temperaturmålinger ikke altid er mulige.

Fem metoder til bestemmelse af emissivitet


Der er fem måder at bestemme et materiales emissivitet på for at sikre nøjagtige temperaturmålinger:

      
 •  Opvarm en materialeprøve til en kendt temperatur ved hjælp af en præcis kontaktsensor.
  Mål temperaturen ved hjælp af IR-instrumentet.
  Juster emissivitetsværdien for at tvinge indikatoren til at vise den korrekte temperatur.

 •      
 • For relativt lave temperaturer (op til 260° C) kan et stykke afdækningstape med en emissivitet på 0,95 måles.
  Derefter justeres emissivitetsværdien for at tvinge indikatoren til at vise materialets korrekte temperatur.

 •      
 • Ved målinger under høje temperaturer kan der bores et hul (med en dybde på mindst 6 gange diameteren) i objektet.
   Dette hul fungerer som blackbody med en emissivitet på 1,0. Mål temperaturen i hullet
  Juster emissiviteten for at tvinge indikatoren til at vise materialets korrekte temperatur.

 •     
 •  Hvis materialet eller en del af det kan blive belagt, vil en mat sort maling have en emissivitet på ca. 1,0.
  Mål malingens temperatur, og juster derefter emissiviteten for at tvinge indikatoren til at vise den korrekte temperatur.

 •      
 • Standardiserede emissivitetsværdier for de fleste materialer er offentligt tilgængelige her.
  Disse kan indlæses i instrumentet for at beregne materialets emissivitetsværdi.

Hvordan kan jeg montere det infrarøde termometer?


Pyrometret kan være af to typer, fastmonteret eller bærbart. Fastmonterede enheder installeres generelt på et sted for løbende overvågning af en given proces. De drives normalt af netstrøm og er rettet mod et enkelt punkt. Outputtet fra denne type instrument kan være et lokalt eller fjernmonteret display og en analog udgang, som kan bruges til et andet display eller et styreloop. Desuden fås batteristyrede, bærbare infrarøde "pistoler". Disse enheder har alle de samme funktioner som de fastmonterede enheder, normalt uden analog udgang til styring. Disse enheder anvendes generelt under vedligeholdelse, diagnostik, kvalitetssikring og punktmåling af kritiske processer.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.