GRATIS TELEFON 80 25 14 43 | INTERNATIONAL (+45) 80 25 14 43

OMEGA produkter

Gennemse vores katalog ved hjælp af de metoder

Efter bog  |  Efter kategori  |  Liste



Produkter efter bog

Temperatur
Nyheder i temperatur | Termokoblere | Hoved- og brøndenheder | RTD (PT100) Prober, elementer og enheder | Prober, elementer og enheder | Glastermometer og DialTemp-termometer™ | Indikatorlabels, kridt, cement og lak | Stik og panelsystemer | Kabel: Termokobler, RTD, termistor og tilslutning | Instrumenter til måling af relativ fugtighed | Instrumenter til måling af infrarød temperatur | Præcisionskalibreringsudstyr og ispunktreference | Håndholdte instrumenter til temperaturmåling | Temperatur- og procesmålere, timere og tællere | Signalindlæringsenheder og transmittere | Temperatur- og procescontrollere og strømkoblingsanordninger | Generelle test- og måleinstrumenter | Optagere | Superledning og kryotemperaturmåling

Tryk, belastning, kraft
Nyheder i Tryk, belastning, kraft | Tryktransducere | Tilbehør | Instrumenter til måling af tryk og belastning | Belastningsmålere, tilbehør | Belastningsceller, kraftsensorer og momenttransducere | Trykmålere | Trykkontakter | Forskydnings- og nærhedstransducere | dynamisk måling | Ventiler, regulatorer og I/P-konvertere

Flow og niveau
Nyheder i flow og niveau | Flowmetre og rotametre med variabelt område | Lufthastighedsindikatorer og vindtunneler | Elektroniske masseflowmetre | Ultralyd til doppler-/transittid | Flowmeter med turbine og skovlhjul | Vortex shedding-flowmålere og pitotrør | Magnetiske flowmålere | Ventiler | Niveaumåling | Pumper og mixere | Instrumenter og tilbehør | Hygiejne | Slanger | Armaturer

Automation
Nyheder i automation | Automationscontrollere og HMI | Procesmåling og instrumenter til styring | Sensorer og transducere | Bevægelse | Pilotanordninger | Lys til skorstene/lys til advarselstårne | Kabeltilslutning | Elektriske produkter | Drev og motorer | El-skabe og afskærmninger | Relæer og timere



Elektriske varmeaggregater
Nyheder i elektriske varmeaggregater | Produktguide til varmeaggregater | Cirkulationsvarmeaggregater | Elektriske varmekabelsystemer | Stripvarmeaggregat | Patronvarmeaggretat | Dykvarmeaggregater | Rørformede varmeaggregater | Båndvarmeaggregater | Procesluft- og kanalvarmeaggregater | Strålevarmeaggregater | Komfortvarmeaggregater | Fleksible varmeaggregater | Laboratorieudstyr | Controllere, målere og koblingsanordninger | Generelle test- og måleinstrumenter | Temperatursensorer og -instrumenter | Tilkoblingskabel til varmeaggregat, termokoblerkabel og stik | Varmeaggregater til afskærmninger



Datafangst
Nyheder i datafangst | Software til datafangst og dataanalyse | USB-, RS232-, RS485- og Ethernet-systemer til datafangst | Optagere | Plugin-kort | Dataloggere | Automatiske opkaldssystemer og alarmovervågningssystemer | Signalindlæringsenheder | Kommunikationsprodukter og omformere | Trådløse sensorer, transmittere og modtagere



pH og konduktivitet
Nyheder i pH og konduktivitet | pH-felt- og laboratorieinstrumenter | pH-felt-og laboratorieelektroder | pH-instrumenter og -elektroder til industrien | Konduktivitetsinstrumenter | Instrumenter til måling af opløst oxygen | Instrumenter til vand- og jordanalyse | Kalibreringsservice

Produkter efter kategori

Test og måling
Kalibreringsudstyr | Miljø/vejrstationer | Fugtighedsmålere | ATE-udstyr til PC-måling | Optagere og dataloggere | Tachometre/stroboskoper | Testmålere - elektriske | Testmålere - flowmåling | Testmålere temperaturmåling | Bølgeformsimulator | Målere til vindhastighed, lys og lyd



Processtyring
Controllere | Varmeaggregater | PLC'er | Procesmålere | Optagere og dataloggere | Signalindlæringsenheder/transmittere | Solid-state-relæer og mekaniske relæer | Timere og tællere | Tilbehør



Miljø
Barometertryk | Vindhastighedsmålere | Fugtighedsmålere | Optagere og dataloggere | Jordtestere | Lyd- og lysmålere | Temperaturmålere | Termokoblere og RTD'er | Vandanalyse | Vandmålere | Vejr | Landbrug



Alarmopkaldsenheder
Målere til fastspænding | Strøm- og spændingsmålere | Strømtransformere | Strøm-, spændings-, watt-/var-transducere | Dataloggere og strømloggere | Gaussmålere | Solid-state-relæer og mekaniske relæer | Bærbart stavmegohmeter



Laboratorieudstyr
Balance og vægte | Bordmålere | Klaskolbetermometre | Kalibreringsudstyr | Kolorimetre | Håndholdte målere | Laboratorieelektroder | Masseflowanordninger | pH-kalibrering | Pumper | Optagere og dataloggere | Rotametre | Sensorer | Slanger | Turbiditet | Tilbehør | Vindtunnele | Testudstyr



Automation
Nyheder i automation | Automationscontrollere og HMI | Procesmåling og instrumenter til styring | Sensorer og transducere | Bevægelse | Pilotanordninger | Lys til skorstene/lys til advarselstårne | Kabeltilslutning | Elektriske produkter | Drev og motorer | El-skabe og afskærmninger | Relæer og timere



Trådløs

Hygiejne


Produkt Lister

Se alle produkter, der er opført efter model
Automation
Temperatur
Datafangst
Tryk, belastning, kraft
Flow, niveau, pH, konduktivitet og miljØ
Elektriske varmeaggregater
Tilbage til toppenTilbage til toppen



MMV | 79 | 031