Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Magnetisk flowmåler

Hvad er en magnetisk flowmåler?

A drawing showing how a tradicional mechanic accelerometer works En magnetisk flowmåler er en volumetrisk flowmåler, som ikke har nogen bevægelige dele, og som er velegnet til spildevandsprocesser eller håndtering af andre snavsede væsker, som leder strøm eller er vandbaserede. Magnetiske flowmålere fungerer generelt ikke sammen med kulbrinter, destilleret vand og mange ikke-vandige opløsninger). Magnetiske flowmålere er også velegnede til anvendelsesområder, hvor der kræve et lavt trykfald og begrænset vedligeholdelse.

Driftsprincip


Betjeningen af en magnetisk flowmåler eller et magmeter er baseret på Faradays lov, som siger, at den spænding, som induceres over enhver leder, når den bevæger sig vinkelret gennem et magnetfelt, er proportional med hastigheden på denne leder.

Faradays formel:


E er proportional med V x B x D, hvor:
 E  =   Den spænding, der genereres i en leder
 V  =   Lederens hastighed
 B  =   Magnetfeltets styrke
 D  =   Lederens længde

For at kunne anvende dette princip på flowmåling med en magnetisk flowmåler skal det først angives, at den væske, som måles, skal være elektrisk ledende, for at Faradays princip kan finde anvendelse. Anvendt på design med magnetiske flowmålere angiver Faradays lov, at signalspænding (E) afhænger af væskens gennemsnitlige hastighed (V), magnetfeltets styrke (B) og lederens længde (D) (som i dette tilfælde er afstanden mellem elektroderne). For magnetiske flowmålere i af wafer-typen dannes et magnetfelt over hele flowrørets tværsnit (figur 1). Hvis dette magnetfelt anses for at være den magnetiske flowmålers måleelement, kan det ses, at måleelementet udsættes for de hydrauliske betingelser over hele flowmålerens tværsnit. Med indføringsflowmålere stråler magnetfeltet udad fra den indførte probe (figur 2).

Valg af magmeter


De vigtigste spørgsmål i forbindelse med valg af en magnetisk flowmåler er følgende:

     
 • Er væsken ledende eller vandbaseret?
 •    
 • Er væsken eller slammen slibende?
 •    
 • Skal der være indbygget display eller fjerndisplay?
 •    
 • Skal der være en analog udgang?
 •    
 • Hvad er flowmålerens minimale og maksimale flowhastighed?
 •    
 • Hvad er de minimale og maksimale procestryk?
 •    
 • Hvad er den minimale og maksimale procestemperatur?
 •    
 • Er væsken kemisk kompatible med de dele af flowmåleren, der bliver våde?
 •    
 • Hvad er rørstørrelsen?
 •    
 • Er røret altid fyldt?

Indføringsmagmeter


Målere af indføringstypen fra Omega Engineering har standard-NPT på 2" NPT eller passer i et armatur i en specifik størrelse. FMG2552 er designet til størrelse 2" til 12" med en flowhastighed på 0,1 til 6 m/sek. (0,3 til 20 ft/sek). FMG2552 har en analog udgang med indbygget display til flowhastighed og totalisering. FMG3000-serien er fremstillet af korrosionsbestandige materialer til rør fra 0,5 til 8". Disse indføringsflowmålere er velegnede til anvendelse med store rør.
Minimumkonduktivitet: 5 til 20 microSiemens/cm.
Overvejelser vedrørende installation: Vælg en placering til sensoren, hvor flowprofilen er fuldt udviklet og ikke påvirkes af forstyrrelser. Mindst 10 rørdiametre med lige strækning opstrøms og 5 diametre nedstrøms anbefales. I nogle situationer kan der kræves 20 rørdiametre eller mere opstrøms for at sikre en fuldt udviklet turbulent flowprofil. Indføringsmagmeteret er følsomt over for luftbobler ved elektroderne. Hvis der er tvivl om, om røret er helt fyldt, skal sensoren monteres i en vinkel på 45 til 135 grader.
Jording: Magnetiske flowmålere er følsomme over for elektrisk støj, som forekommer i de fleste rørsystemer. I plastrørsystemer har væsken et betydeligt niveau af statisk elektricitet, som skal jordes for at sikre den bedste ydelse for magmeteret. Der følger en vejledning med installationsvejledningen i optimal jording af den magnetiske flowmåler.

Inline-magmetre


Magnetiske flowmålere af inline-typen har en høj grad af nøjagtighed. De kan have en nøjagtighed på ned til 0,5 % af flowhastigheden. Indføringsflowmålerne har en nøjagtighed på 1 til 2 %. Omegas FMG70har flowhastigheder på 1 til 200 liter/min. Disse inline-målere fås i rørstørrelser op til DN 20.
Minimumkonduktivitet: 50 microSiemens/cm.
Overvejelser vedrørende installation: Inline-flowmålere kræver ikke lige så store lige rørstrækninger som indføringsflowmålerne. Mindst 5 til 10 rørdiametre med lige strækning opstrøms og 1 til 2 diametre nedstrøms anbefales. I lodrette rørstrækninger skal flowet altid være opadgående, ikke nedadgående. Disse flowmålere er meget følsomme over for luftbobler. Magmeteret kan ikke skelne luft, der føres med procesvæsken. Luftbobler vil derfor medføre, at magmeteraflæsningen bliver for høj.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.