Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Variable Area Flow Meter

Introduktion til variable area flow meter

Et gradueret glasrør, som indeholder en fri flyder til måling af væske- eller gasflow.
Variable Area Flow Meteret er et industri variable area flow meter, der bruges til at måle flowhastigheden for væsker og gasser. Variable Area Flow Meteret består af et rør og en flyder. Flyderens reaktion på ændringer i flowhastigheden er lineær, og et flowområde eller turndown på 10:1 er standard. For OMEGAs variable area flow meter til laboratorier kan der opnås en langt større fleksibilitet ved brug af korrelationsligninger. Variable Area Flow Meteret er populært, fordi det har en lineær skala, et relativt stort måleområde og et lavt trykfald. Det er enkelt at installere og vedligeholde.

Driftsprincip


Variable Area Flow Meterets funktion er baseret på princippet om variabelt areal: Væskeflowet løfter en flyder i et kegleformet rør, hvorved arealet til væskepassage øges. Jo større flow, jo mere løftes flyderen. Flyderens højde er direkte proportional med flowhastigheden. Med væsker løftes flyderen via en kombination af væskens bæreevne og væskens hastighedshøjde. Med gasser, er bæreevnen ubetydelig, og flyderen reagerer kun på hastighedshøjden. Flyderen bevæger sig op eller ned i røret proportionalt med væskens flowhastighed og det ringformede areal mellem flyderen og rørets væg. Flyderen når en stabil position i røret, når den opadgående kraft, der udøves af den flydende væske, udligner den nedadgående tyngdekraft, der påføres af flyderens vægt. Når flowhastigheden ændres, forstyrres denne kraftbalance. Flyderen bevæger sig derefter op eller ned, og det ringformede areal ændres, til den igen når en position, hvor kræfterne er i ligevægt. For at opfylde kraftligningen indtager variable area flow meteets flyder en særskilt position for hver konstant flowhastighed. Det er dog vigtigt at bemærke, at variable area flow meter skal vende og monteres lodret, da flyderens position er afhængig af tyngdekraften.

Valg af variable area flow meteflowmåler


De vigtigste spørgsmål i forbindelse med valg af et variable area flow mete er følgende:


Variationer i variable area flow meterdesign

Top
Glass Tube Flowmeters With Magnifying Front Shield can work with high temperature Variable area flow meter med glasrør
Basisvariable area flow meteret har glasrørsindikation. Røret er præcisionsformet af borosilikatglas, og flyderen er forarbejdet nøjagtigt i metal, glas eller plast. Metalflyderen er normalt fremstillet af rustfrit stål for at sikre korrosionsbestandighed. Flyderen har en skarp målekant, hvor aflæsning foretages ved hjælp af en skala, der er monteret langs røret.

Endearmaturer og forbindelsesdele i forskellige materialer og typer kan leveres. De vigtige elementer er røret og flyderen, da det er denne del af variable area flow meteret, der bruges til at udføre målingen. Der findes tilsvarende kombinationer af glasrør og flydere i rustfrit stål på markedet med kabinetter og endearmaturer, der passer til det specifikke anvendelsesområde, så kundens krav kan opfyldes bedst muligt. Variable Area Flow Meterets skala kan kalibreres til direkte aflæsning af luft eller vand, eller det kan anvende en procentskala eller en arbitrær skala, som skal anvendes med konverteringsberegninger eller -diagrammer. Variable Area Flow Meter med glasrør med sikkerhedsskærm anvendes generelt i industrien til måling af både væsker og gasser. De har flowkapaciteter op til ca. 225 l/m og fremstilles med endearmaturer i metal afhængig af de kemiske egenskaber for den væske, der skal måles. De eneste væsker, disse målere ikke er egnet til, er væsker, som angriber glasmålerørene, f.eks. vand over 90° C, der har en høj pH-værdi, som blødgør glas, våd damp, som har samme effekt, kaustisk soda, som opløser glas, og flussyre, som ætser glas. De primære begrænsninger for universal variable area flow meter er glasmålerørets tryk- og temperaturgrænser. Små rør på 6 mm er velegnede til driftstryk op til 35 bar, men driftstrykket for et stort rør på 50 mm kan være helt ned til 6 bar. Den praktiske temperaturgrænse for glas variable area flow meter er 200° C, men drift ved så høje temperaturer reducerer målerens driftstryk betydeligt. Generelt er der et lineært forhold mellem driftstemperaturen og driftstrykket. 
Metal Frame Variable Area Flow Meters are ideal for industrial applications Variable Area Flow Meter med plastrør
Plastrør anvendes også i nogle variable area flow meterdesign på grund af dets lave omkostninger og store slagfasthed. De er typisk fremstillet af polycarbonat med endearmaturer i metal eller plast. Ved brug af endearmaturer i plast skal der udvises forsigtighed under monteringen, så gevindene ikke beskadiges. Variable area flow meter helt i plast fås til anvendelsesområder, hvor våde metaldele ikke accepteres, f.eks. til demineraliseret vand eller korrosive midler.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.